แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Wednesday 08 September 2021
  • 09:00am - 12:00am  รอธ.โสภัชย์ ประธานเปิด กิจกรรมเสวนาออนไลน์ BLSC Club ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ควายนม" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมอัดวีดิทัศน์ เนื่องในงานเกษียณ 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ เข้าฟังแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ รับฟังแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.บริหารและที่ปรึกษาสัตวแพทย์สมาคม ครั้งที่ 8/64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.โสภัชย์ ประชุมติดจามหน่วยงานในกำกับ (อยส) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ