แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Thursday 09 September 2021
  • 09:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต วุฒิสภา ประชุมผ่านสื่อออนไลน์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am - 04:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ(นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am - 12:00am  รอธ.โสภัชย์ ประชุมติดตามหน่วยงานในกำกับ (กรป) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมอกก. สัตว์ปลอดโรคฯ 1/64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคทง.จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.โสภัชย์ ประชุมติดตามหน่วยงานในกำกับ (สพส) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ