แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

25 - 31 August, 2019
26 August
 • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ตรวจราชการ และร่วมงานแพะแห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมการผลิตวัคซีนสัตว์ปีก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.สุรเดช ประชุม คกก.สหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
27 August
 • 08:30am  รอธ.สมชวน ประชุมคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางสัตวแพทย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ตรวจราชการ และร่วมงานแพะแห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมบริหารความเสี่ยง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.จีระศักดิ์ เปิดโครงการสร้างสมรรถนะเงินทุนหมุนเวียน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุม คกก.ความก้าวหน้าในสายอาชีพ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุม OIE Delegate by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
28 August
 • 08:30am  รอธ.สมชวน ประชุมคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางสัตวแพทย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ตรวจราชการ และร่วมงานแพะแห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุม คกก.กฐินพระราชทาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
29 August
 • 08:30am  รอธ.สุรเดช ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมหารือมาตรฐานปัจจัยการผลิต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am  รอธ.สมชวน บรรยายการพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านการผลิต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.อำพันธุ์ ประชุม คณะอนุ กก.พิจารณาโควตานมผงฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 03:00pm  รอธ.สมชวน เปิดโครงการความร่วมมือ JICA by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
30 August
 • 08:30am  รอธ.สุรเดช ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ตรวจราชการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุม คกก.โอนถ่ายภารกิจการวิเคราะห์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
31 August
 • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ตรวจราชการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ