แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

09 - 15 February, 2020
11 February
  • 08:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am - 12:00am  อปส.ประธานประชุมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 63 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  อปส.ประธานการประชุมปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
12 February
  • 08:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am - 12:00am  อปส.มอบกระเช้าโรงพยาบาลรามาธิบดี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
13 February
  • 08:30am  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์โคนม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  อปส. ประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักฮาลาล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
14 February