แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

01 - 07 March, 2020
02 March
  • 07:45am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการและเตรียมเก็บน้ำฤดูฝน ปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมการดำเนินงานวิจัยพัฒนา ผลิต Rabies vaccine by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am  รอธ.สมชวน ประชุมหารือทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานประชุมหารือเรื่องปริมาณและตลาดน้ำนมโค by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
03 March
04 March
  • 10:00am  รอธ.สมชวน ประชุมหารือการบริหารจัดการสุนัขจรจัดของชุมชน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:00pm  รอธ.สมชวน ประชุมหารือกับแอนนิมอล อามี่ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
05 March
06 March
  • 08:00am  รอธ.สมชวน ประชุม Morning Talk by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:00am  รอธ.สุรเดช ประชุม Morning Talk by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุม Morning Talk by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ