แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

24 - 30 May, 2020
25 May
26 May
27 May
  • 08:30am - 12:00am  รอธ.สมชวน ศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์ จำกัด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am - 04:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฌาปนกิจสงเคราะห์และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์ครั้งที่ 6/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
28 May
  • 08:30am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตปศุสัตว์ วุฒิสภา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 04:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของกรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
29 May
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประธานประชุมสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ