แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

21 - 27 June, 2020
22 June
 • 08:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบฯ 2564 ชั้นกรรมาธิการ วาระที่ 1 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบฯปี64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบฯรายจ่ายประจำปี งบฯ64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ร.10 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 02:00pm - 05:00pm  รอธ.สมชวน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ ร.10 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 02:00pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร (ร.10) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 02:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร (ร.10) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
23 June
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบฯ2564 ชั้นกรรมาธิการ วาระที่1 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบฯ64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 04:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบฯรายจ่ายประจำปี งบฯ64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ สัมภาษณ์คัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
24 June
 • 09:30am - 01:00pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติตามพรบ.โรคติดต่อ 2558 7/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ครั้งที่ 2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปศุสัตว์วิถีใหม่ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
25 June
 • 08:30am - 12:00am  รอธ.สมชวน ศึกษา-วปอ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์/สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (มิถุนายน) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมหารือแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประชุมหารือแนวทางการส่งออกไข่ไก่เพื่อบริโภคตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
26 June
 • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ เข้าเฝ้าสมเด็จฯกรมสมเด็จพระเทพฯ ในนามสมาคมสัตวแพทย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ งานกาชาด ปี 2562 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 03:00pm  รอธ.สมชวน เข้าเฝ้า-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ