แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

12 - 18 September, 2021
13 September
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมอนก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นมและผลิตภัณฑ์จากนม 3/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
14 September
 • 09:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช สัมภาาณ์และถ่ายทำโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.คัดเลือก ขรก. ทั่วไป ดำรงตำแหน่งวิชาการ พท. ชายแดนใต้ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.โสภัชย์ ประชุมติดตามหน่วยงานในกำกับ (ศทส) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
15 September
 • 12:00am - 03:00pm  รอธ.โสภัชย์ เข้าร่วมประชุม 32nd Conferrence of the OIE regional commission for ASIA by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม SPS Expert Group ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 17 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am - 12:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ(นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม Pig Board by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am - 12:00am  อปส.ประชุมคกก.พัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมอนก.ทุนส่งเสริมการศึกษา (สหกรณ์ออมทรัพย์) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm - 02:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมรับมอบเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคลัมปี สกิน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 02:30pm  อปส.รับมอบเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคลัมปี สกิน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
16 September
 • 12:00am - 03:00pm  รอธ.โสภัชย์ เข้าร่วมประชุม 32nd Conferrence of the OIE regional commission for ASIA by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมรับมอบรางวัลเลิศรัฐ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am - 12:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ(นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมพิจารณาสินค้าโคเนื้อและไข่ไก่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมรับรางวัลเลิศรัฐปี 64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm - 04:30pm  รอธ.โสภัชย์ เข้าร่วมงานรับรางวัลเลิศรัฐ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม คกก. ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
17 September
 • 09:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมผู้บริหารกรมฯ6/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am - 04:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ(นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am - 12:00am  รอธ.โสภัชย์ ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปี 64 ครั้งที่ 6 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ