แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

January 2019
 • Thursday 24 January 2019 08:30am
  รอธ.จีระศักดิ์ บรรยายมาตรการป้องกันโรค ASF by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 24 January 2019 09:00am
  รอธ.สมชวน ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการระดับอาวุโส by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 25 January 2019 09:00am
  รอธ.อำพันธุ์ หารือเรื่องเครื่องจักรกล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 25 January 2019 01:30pm
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 28 January 2019 - Tuesday 29 January 2019 08:30am
  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมเครือข่ายแพะ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 28 January 2019 02:00pm
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 29 January 2019 08:30am
  อธิบดี เปิดการเสวนา FTA by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 30 January 2019 08:00am
  อธิบดี รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 30 January 2019 08:30am
  รอธ.จีระศักดิ์ บรรยาย Rabies by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 30 January 2019 09:00am
  รอธ.สมชวน ร่วมฟังปาถกฐาพิเศษงานมหกรรมสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ