แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

February 2019
 • Tuesday 12 February 2019 09:00am
  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมคกก.ขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพใน จชต. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 12 February 2019 09:30am
  รอธ.สมชวน อภิปรายระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 12 February 2019 09:30am
  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมคณะทำงานพัฒนาการผลิต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 12 February 2019 01:30pm
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสมาคม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 13 February 2019 08:30am
  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุม คกก.บริหารศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 13 February 2019 09:30am
  รอธ.สมชวน คณะฑูตอังกฤษเข้าเยี่ยมคารวะ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 13 February 2019 09:30am
  รอธ.สมชวน ประชุม คกก.วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 13 February 2019 09:30am
  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 14 February 2019 - Saturday 16 February 2019 08:30am
  รอธ.อำพันธุ์ ปฐมนิเทศ นบส. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 14 February 2019 08:30am
  รอธ.จีระศักดิ์ มอบนโยบายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ