แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

March 2019
 • Tuesday 26 March 2019 - Wednesday 27 March 2019 08:30am
  รอธ.สมชวน ร่่วมสัมมนา ASF by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 26 March 2019 - Wednesday 27 March 2019 08:30am
  รอธ.สมชวน โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 27 March 2019 - Friday 29 March 2019 08:30am
  รอธ.อำพันธุ์ ศึกษาดูงานหลักสูตร นบส. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 28 March 2019 09:30am
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการ GMP และ HACCP by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 29 March 2019 - Sunday 31 March 2019 08:30am
  รอธ.อำพันธุ์ ตรวจราชการ ศอส.ชุมพร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
April 2019
 • Monday 01 April 2019 06:30am
  อธิบดี ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตร ฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 01 April 2019 - Friday 05 April 2019 08:30am
  รอธ.จีระศักดิ์ ไปราชการต่างประเทศ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 01 April 2019 09:30am
  รอธ.อำพันธุ์ เข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 01 April 2019 09:30am
  อธิบดี เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 01 April 2019 01:00pm
  อธิบดี ประชุม กพร. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ