ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริการงานต้อนรับ