แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป new1

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

Download ใบสมัคร