ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป new1

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

Download ใบสมัคร