แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

27 11 62 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 พ.ย. 62 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานเลขานุการกรม