แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

12 11 62s 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส สลก. ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติกิจกรรม 5ส ภายในสำนักงานเลขานุการกรม