แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

11 12 62s 1

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Kick Off - Big Cleaning Day สำนักงานเลขานุการกรม ณ บริเวณหน้าลานตึกอำนวยการ และลานหน้าตึกสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2562