แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

          ผู้บริโภค หรือ ประชาชนทั่วไปๆ ที่ซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากตลาด ห้างสรรพสินค้า ไม่ได้สัมผัสสัตว์ปีกโดยตรงในกระบวนการฆ่าและชำแหละนั้น มีปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยต่อการติดต่อจากโรคสัตว์ปีก แต่ก็มีข้อควรปฏิบัติในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และการบริโภค ดังนี้

          1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่มีเครื่องหมายรับรองของกรมปศุสัตว์ หรือจากแหล่งอื่นที่ได้มาตรฐาน และมีตรา หรือเครื่องหมายรับรอง

          2. ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ราคาถูกจนผิดปกติ เนื่องจากอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกป่วยตาย ซึ่งอาจมีเชื้อโรคอยู่ได้

          3. รับประทานเนื้อที่ปรุงสุกเท่านั้น เนื่องจากเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมา ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ จะถูกทำลายไปด้วยความร้อน

          4. เนื้อไก่ เนื้อเป็ด และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดในขณะนี้ ถือว่ามีความปลอดภัยสามารถบริโภคได้ตามปกติ แต่ต้องรับประทานเนื้อไก่ปรุงสุกเท่านั้น ไม่ควรรับประทานเนื้อไก่กึ่งสุกกึ่งดิบ หรือเนื้อดิบ

          5. เลือกไข่ฟองที่สดใหม่และไม่มีมูลไก่ติดเปื้อนที่เปลือกไข่ ก่อนปรุงควรนำมาล้างให้สะอาด และปรุงให้สุกทุกครั้งก่อนรับประทาน

          เพียงผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อ เลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์สัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ไก่ เป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีเครื่องหมายรับรอง มีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบในการกระบวนการผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดี และรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกทุกครั้ง เพียงเท่านี้ ผู้บริโภคก็จะห่างไกลจากโรค ห่างไกลจากสารปนเปื้อน จากสารตกค้างต่างๆ ทำให้สามารถบริโภคอาหารต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

-----------------------------

ข้อมูล :  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์                                   

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมปศุสัตว์