แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

          “แมลง” นับเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชนิดใหม่ ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้การยอมรับ และถือเป็น “สินค้าส่งออกดาวรุ่ง” ที่มีอนาคตไกล ซึ่งเมื่อเทียบกับโปรตีนอื่น แมลงสามารถให้โปรตีนได้สูงกว่าเนื้อสัตว์ดั้งเดิม เช่น ไก่ หมู และวัว เป็นต้น ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก รักสุขภาพ อีกทั้งตลาดแมลงรับประทานได้ทั่วโลก มีอัตราขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีการส่งออกรูปแบบสด แช่เเข็ง แปรรูปเป็นผง ทอด และคั่ว และที่นิยมมากที่สุด คือ นำไปทำเป็นแป้งผสมอาหาร ทั้งเบเกอรี่ พาสต้า เป็นต้น

          “จิ้งหรีด” เป็นสัตว์เลี้ยงง่าย 45 วันก็จับได้ ใช้น้ำน้อย ต้นทุนต่ำ ถือเป็นอีกอาชีพทางเลือก รัฐบาลจึงได้ผลักดันการเลี้ยงจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดำ ทองแดง และสะดิ้ง ตามมาตรฐานการส่งออก ให้แก่เกษตรกรที่กลับภูมิลำเนาเพื่อสร้างอาชีพ และถือเป็นการเพิ่มโอกาสการส่งออกอาหารไทย ซึ่งที่ผ่านมาถือเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการจำนวนมาก โดยตลาดการส่งออกจิ้งหรีดเป็นที่น่าสนใจในแข่งขันในต่างประเทศ ทั้งด้านราคา และกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมสูงขึ้น จากเดิมนิยมในกลุ่มสหภาพยุโรป แต่ขณะนี้ขยายไปยังสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียตะวันออก และอาเซียน จิ้งหรีดจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตาอีกชนิดหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ และกลุ่มผู้สนใจบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่มีหลายประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในด้านปริมาณ ทั้งนี้การรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าจะมีความสำคัญในการวางรากฐานการผลิตสินค้าจิ้งหรีดที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นใบเบิกทางให้สินค้าจิ้งหรีดของไทยสามารถตีตลาดคุณภาพในเวทีระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

          การที่กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล และประเทศคู่ค้า จะทำให้ประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคเพิ่มความเชื่อมั่นในสินค้าที่ได้รับว่านอกจากเป็นอาหารทางเลือกใหม่แล้ว ยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีการควบคุมสถานที่และกระบวนการผลิตให้ความปลอดภัยต่อการบริโภค ไม่ต่างจากสินค้าปศุสัตว์ชนิดอื่นที่บอกต่อถึงคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย

          ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ให้การรับรองโรงงานแปรรูปจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก จำนวน 1 โรงงาน และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอการรับรอง จำนวน 5 โรงงาน

 

                                                        **********************************************************

 

ข้อมูล :  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

เรียงเรียงโดย : นางสาวสลิลรัตน์ ชูโชติ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ