แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

          ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งประชาชนผู้บริโภคต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงทำให้ตลาดเคลื่อนที่เข้ามาเป็นที่นิยมอีกหนึ่งรูปแบบ ซึ่งชาวเมืองหรือต่างจังหวัด ที่ต้องการความสะดวกสบาย และชีวิตการทำงานมีเวลาจำกัด มักจะคุ้นตา คุ้นหูกับเสียง ประกาศเชิญชวนลูกค้า ของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเร่ ที่ตระเวนขายของทุกชนิด ทั้ง ของสด ของแห้ง ของใช้ ตามตรอก ซอก ซอย บริการให้ถึงที่แทบจะเคาะประตูบ้านเลยทีเดียว แต่ว่าตลาดเคลื่อนที่ไม่ได้มีรูปแบบเดียว ยกกันมาทั้งรถมอเตอร์ไซค์ รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง รถกระบะ รถบัส หรือแม้แต่เร่มาทางน้ำก็มีให้บริการ กรมปศุสัตว์จึงปรับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดของเกษตรกรให้สามารถรองรับการตลาดที่เปลี่ยนไป

          รถประกอบอาหารเคลื่อนที่อเนกประสงค์ Food Truck และ Milk Truck กำลังเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจและเหมาะกับการทำเป็นอาชีพอิสระ หรืออาชีพเสริม ซึ่งจุดเด่นของรถ Food Truck และ Milk Truck คือการที่สามารถย้ายที่ขายได้ เลือกทำเลได้ เช่น ตลาดนัด งานแฟร์ต่างๆ งานเทศกาลดนตรี หรือแม้แต่ตามแหล่งออฟฟิศที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาจำนวนมาก กรมปศุสัตว์ จึงเกิดแนวความคิดในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพหรือธุรกิจในการนำรถ Milk Truck มาประกอบอาหารจำหน่าย เช่น กาแฟนมสด เครื่องดื่มจากนมสด ไอศกรีม พุดดิ้ง ชีสประเภทต่างๆ พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสถานที่จำหน่าย และเทรนด์ความนิยมของผู้บริโภคแต่ละสถานที่ด้วย

          กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการรถประกอบอาหารเคลื่อนที่อเนกประสงค์ Food Truck ขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2560 ในการขับเคลื่อนงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการบริการอาหารเคลื่อนที่ประเภทผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายตามภารกิจ โดยเฉพาะภารกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูป และการส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกรได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ นอกเหนือจากรถคันนี้จะใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและการทำร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งไม่ต้องขนอุปกรณ์ขึ้นลงโดยเรามีทุกอย่างอยู่บนรถ เป็นต้นแบบให้เกษตรกรหรือ Start up ในการทำธุรกิจด้านนี้ และยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชน ภูมิภาค ทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพื่อการเลี้ยงดูตนเอง และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

                                                            

25พค อปสmilktruck ๒๑๐๗๑๗

ข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์                                              

เรียบเรียงโดย : สลิลรัตน์  ชูโชติ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ