แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2560 08 21a 001คณะเจ้าหน้าที่ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะเจ้าหน้าที่ Department of Veterinary Services(DVS) และ Department of Islamic Development Malaysia(JAKIM) ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสมาตรวจต่ออายุการรับรองโรงงานในประเทศไทย สำหรับการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ปีกไปยังประเทศมาเลเซีย วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(22/8/60)