2560 09 30b 8นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต5 นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายไชยฤทธิ์ ศิริชัย หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์และโคนม ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และคณะ ให้การต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ คณะรัฐมนตรีอาเซี่ยน และผู้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 39 โดย ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเกษตรกรในเครือข่าย นำผลิตภัณฑ์อาหารด้านปศุสัตว์ เช่น ขนม นม ไอศกรีม ไส้อั่ว น้ำผึ้ง เป็นอาหารว่างระหว่างการดูงานสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (30 กันยายน 2560) เวลา 10.30 น

ภาพ / ข่าว น้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ