09 10 60 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันล้ายวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 15 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2560 และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 9 ต.ค. 60