แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2560 10 11a 008

 

 

 

 

 

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบดอกไม้จันทร์ จำนวน 2,989 ดอก แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบดอกไม้จันทร์ จำนวน 2,989 ดอก แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัด ฯ เป็นผู้รับมอบ  ณ หัองประชุม 124  กระทรวงเกษตรฯ วันที่ 11 ต.ค. 60