แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

07 12 60 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 7 ธ.ค. 60