2560 12 13a 002นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560(ข้อมูลเพิ่มเติม)

ภาพ/เอก ข่าว/จิราภรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ(18/12/60)