16 12 60 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริการอย่างไรให้สุขใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ สำหรับเจ้าหน้าที่ ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 16 ธ.ค. 60