แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

19 12 60 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานมอบป้ายปศุสัตว์ OK ตามโครงการตู้หมูสด CP Pork Shop จัดจำหน่ายเนื้อสุกร มาตรฐานปศุสัตว์ OK ให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร โดย นายประพจน์ โชคพิชิตชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และนายสุมาตร รุ่งกำจัด รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 19 ธ.ค. 60