แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2560 12 29b 001นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เลขานุการกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมรับฟัง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ