2561 01 09a 036กรมปศุสัตว์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส“ วันขึ้นปีใหม่ ” ปี  ๒๕๖๑ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(๙/๐๑/๖๑)