09 01 61 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานงานแถลงผลงานปี 2560 และนโยบายกรมปศุสัตว์ปี 2561 โดยมีสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมงานกว่า 300 คน    ณ ลานหน้ากรมปศุสัตว์  พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์แก่สื่อมวลชน อาทิ ลาบไก่งวง  บาบีคิวเนื้อโคขุน  ขาหมูพะโล้ทำจากหมูดำเชียงใหม่  สุรินทร์วากิว  และหมูดำทอด น้ำมันหมูดำ ไก่ย่างเขาสวนกวาง  ไก่เบตง  ไก่สามเหลืองเซียงไฮ้  ไก่ประดู่หางดำ ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมา คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  อัตลักษณ์หลังจากปรุงเป็นอาหาร ให้กับสื่อมวลชน และผู้ร่วมงานชิมและรับทราบข้อมูล รายละเอียดคลิก
ภาพ เอก นกแสง สลก. 9 ม.ค. 61