2561 01 11a 003นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 10-12 มกราคม 2561

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(15/1/61)