24 01 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมสัมมนา " การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ" ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยนายลักษณ์ วจนานวัช  นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยฯ  ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา  โดยได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาภาคเกษตร และ รับฟังความคิดเห็นทิศทางการปฏิบัติงานในพื้นที่  โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ เข้าร่วมรับฟัง  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 24 ม.ค. 61