2561 02 07b 004นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(9/2/61)