14 02 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรการ แก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำตามมติที่ประชุม pig board ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 14 ก.พ. 61