แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

14 02 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรการ แก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำตามมติที่ประชุม pig board ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 14 ก.พ. 61