แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 02 21a 006นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง เครือข่ายโคเนื้อระดับชาติเพื่อการผลิตเชิงคุณภาพ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง เครือข่ายโคเนื้อระดับชาติเพื่อการผลิตเชิงคุณภาพ  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยมีตัวแทนจากภาคเกษตรกร สหกรณ์ ชมรม ชุมนุม ผู้ประกอบการ ตลอดจน เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ  ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กว่า 80 คน เพื่อระดมแนวคิดและสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตและการตลาดโคเนื้อที่มีคุณภาพดีเยี่ยมของประเทศไทย

ภาพ/เอก ข่าว/น้องนุช กลุ่มเผยแพร่ฯ(21/2/61)