แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

21 02 61 08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ในการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ พร้อมประยุกต์เทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต และตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งลูกนก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 21 ก.พ. 61