แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

28 02 61 01

 

 

 

 

 

 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ  แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโบราณ เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวโดยคณะได้เข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเยี่ยมชมภายในบริเวณงาน โดย นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน พระราชวังสวนดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 28 .. 61