แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 03 05b 003พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ วิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้าฯแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) พร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การตัอนรับ วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้าฯแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(6/3/61)