แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

07 03 61 002

 

 

 

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์  รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์ และการดูแล สุขภาพสัตว์  ซึ่งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป รายละเอียดคลิก

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 7 มี.. 61