แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 03 19a 001

 

 

 

 

 

 

 

คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA)ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจรับรองการขึ้นทะเบียนโรงงานใหม่ในประเทศไทย สำหรับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกและสินค้าไข่แปรรูปปรุงสุก ไปยังประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(19/3/61)