แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

11 04 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2561 (JAEC รุ่น 36 ) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐภูมิ บุญปก จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ บ้านคำครตา อ.ทรายมูล จ.ยโสธร และ นายวชิระ สระทองเทียน จากกลุ่มเลี้ยงโค อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ระยะเวลาการฝึกงาน 11 เดือน ตั้งแต่ เมษายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 11 เม.ย. 61