แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

07 05 61a 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม โดย นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 7 พ.ค. 61