แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

11 05 61 008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ vdoรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวมอบนโยบายคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 11 พ.ค. 61