11 05 61 008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ vdoรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวมอบนโยบายคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 11 พ.ค. 61