แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 05 08a 005

 

 

 

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์”

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์” พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์ สามารถปฏิบัติงานตามโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(28/5/61)