2561 06 13 0011

13 มิ.ย. เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีรองอธิบดีและผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมกิจกรรม
 นายสัตวแพทย์สรวิศฯ กล่าวว่า ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้มงคล และเป็นต้นไม้ประจำราชกาลที่10เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักกดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ และเพื่อเป็นการสร้างร้มเงา ให้ความร่มเย็น กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายปลูกต้นรวงผึ้งในพื้นที่หน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางจะปลูกที่กรมปศุสัตว์ เขต พญาไท และศูนย์ราชการปทุมธานี

ข่าว จิรภา วงษ์ศุข หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด สลก. 13 มิย.61