2561 06 13 02

(วันที่13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.) นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมปศุสัตว์ ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์ แสดงความยินดีแก่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 116 ปี กรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

ข่าว น้องนุช สาสะกุล สลก.

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด สลก. 13 มิย.61