แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 07 02 035

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธี ณ สโมสร สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 


ในโอกาสนี้ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และอุปนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชลประทานสงเคราะห์ และได้ร่วมชมนิทรรศการของกรมปศุสัตว์/กรมชลประทาน รวมถึงตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

เนื้อหาเพิ่มเติม

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง/ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม/กลุ่มเผยแพร่/สลก (02-07-2561)