2561 07 09 0001

วันนี้ 9 กค.61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยมี สำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมที่ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ข่าว/ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด สลก.09มิย.61